کاربرد ژئوسنتتیک ها


1- دیوارهای حائل :


      دیوارهای حائل و ضامن جهت تثبیت خاکریزها و ترانشه ها، به عنوان جایگزین مناسب دیوارهای سنگی و بتنی احداث می شوند. این سازه ها با استفاده از ژئوگرید و در برخی موارد ژئوتکستایل به روش خاکریزی و کوبیدن لایه به لایه و نصب پوشش نما ، طراحی وساخته می شوند.که دارای عملکرد های ذیل می باشند:

1-1 در ساخت شيب هاي تند
1-2 افزايش مقاومت خاك جهت جلوگيري از رانش و لغزش در شيب ها
1-3 پايدارسازي ديواره ترانشه ها
1-4 به عنوان ديوارهاي حائل
1-5 به عنوان ديوارهاي ضامن
1-6 اصلاح نقص فني سطوح شيب دار و خاك كوه كنار جاده
1-7 به عنوان صفحات مهار كننده در پانل هاي نما در ديوار هاي حائل
1-8 بين پي و ديوارهاي حائل صلب
1-9 پايدار سازي بوم ها
1-10 مهار كردن پانلهاي نما در ديوارهاي خاكي مسلح
1-11 جلوگيري از خزش در شيب هاي خاكي
1-12 به عنوان گابیون در ساخت دیوارهای حائل و ضامن

2- افزایش توان باربری :

      با استفاده از انواع مختلف ژئوتکستایل ها و ژئوگرید ها می توان قدرت باربری پی ها، بستر های اساس و زیر اساس، بستر فرودگاه ها، زیر ریل های راه آهن ، زمینهای ورزشی و ... را افزایش داد ، همچنین میتوان از ژئوتکستایلها به عنوان جداکننده مصالح ناهمگون استفاده کرد. که دارای عملکرد های ذیل می باشند:


2-1 مسلح سازي خاك سست جاده ها
2-2 مسلح سازی خاك سست فرودگاه ها
2-3 افزايش توان باربري زمينهايي كه قبلا محل دفن زباله بوده اند
2-4 افزايش توان باربري زمينهاي آهكي
2-5 افزايش توان باربري در زمينهاي ورزشي
2-6 در زير سنگ فرشهاي پياده رو ها براي جلوگيري از نشست ناهمگون
2-7 بين زير اساس و خرده سنگ ها در راه آهن
2-8 در ساخت باند فرودگاه ها هم در زير سازي و هم در روسازي راه
2-9 بهسازي خاك در زير جاده ها ، راه آهن و فرود گاه
2-10 استفاده بين پي و خاك قرضه در خاكريز جاده ها
2-11 زير تراكم جاده هاي آسفالت نشده
2-12 زير سنگريزه هاي ريل قطار
2-13 در لايه هاي اساس و زير اساس جاده ها
2-14 در زير پي هاي ساختمان ها جهت كاهش نشست
2-15 افزايش توان باربري در زمين هاي باتلاقي
2-16 جايگزين زهكشي هاي ماسه اي يا شني
2-17 راهكاري جهت جلوگيري از روانگرايي لايه هاي خاك
2-18 براي تقويت قطعات متصل نشده سنگي
2-19 براي استفاده در تراكم دريا و تحكيم خاكهاي حاشيه اي
2-20 تقویت خاک زیر دیوارهای بتنی

3- جلوگیری از فرسایش :

      پایدارسازی شیب ها و جلوگیری از فرسایش لایه های هوازده به روش پهن نمودن انواع مواد ژئوسنتتیک انجام میگیرد. که دارای عملکرد های ذیل می باشند:

3-1 افزايش مقاومت خاك ها و جلوگيري از فرسايش بيشتر آنها
3-2 جلوگيري از حركت و افتادن تخته سنگهاي هوازده و يا خرد شده
3-3 جلوگيري از رانش زمين در محلهاي با خاك فرسايش يافته
3-4 جلوگيري از زمين لغزه ها با افزايش مقاومت خاك يا به عنوان نگهدارنده خاك
3-5 به صورت انعطاف پذير همراه با ماسه ، گروت، و يا بتن در سيستمهاي كنترل فرسايش
3-6 در بازسازي شمع هاي فرسايش يافته
3-7 پایدارسازی موقت شیب ها

4- لایه های آسفالت :

      ترمیم و افزایش عمر لایه های آسفالتی و جلوگیری از ایجاد یا گسترش ترک های انعکاسی از کاربردهای ویژه ژئوتکستایل ها و ژئوگرید ها ، خصوصا" بین لایه های قدیم و جدید روکش آسفالت می باشد.که دارای عملکرد های ذیل می باشند:

4-1 در روكش آسفالتي جاده ها
4-2 مسلح سازي آسفالت در كف خيابان
4-3 بين لايه هاي قديم و جديد آسفالت
4-4 جلوگيري از ترك خوردگي سطح آسفالت

5- سازه های آبی :

      در سالهای اخیر ژئوسنتتیک ها کاربردهای بسیار متنوعی در سازه های دریایی و آبی به خود اختصاص داده اند. از آن جمله استفاده از ژئوتیوب ها در استحصال زمین ، استفاده از انواع مختلف ژئوتکستایل جهت حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها و سواحل و جداسازی می باشد.که دارای عملکردهای ذیل می باشند.


5-1 حفاظت از حريم و بستر رود خانه و سواحل
5-2 حفظ مسيل رودخانه (به خصوص در محل هاي چرخش رودخانه )
5-3 به عنوان فيلتر جهت ريختن سنگهاي بزرگ
5-4 محافظ از ديوارهاي دريايي
5-5 ايجاد سواحل و جزاير دريايي
5-6 محافظت از كناره هاي رودخانه
5-7 ايجاد موج شكن
5-8 پايه هاي پل (حفاظت از پايه هاي پل و جلوگيري از آبشكستگي )

6- عایق بندی :

      عایق بندی منابع آب زیرزمینی ، استخرهای پرورش آبزیان و لاگونهای فاضلاب از کاربرد ویژه ژئوممبران ها میباشد. از جمله كاربرد آنها شامل :

6-1 عايق بندي منابع آب زميني
6-2 عايق بندي لاگونها فاضلاب
6-3 آب بندي سدها
6-4 سایت دفن زباله شهری و صنعتی
6-5 ایزولاسیون سازه های زیرزمینی
6-7 کانال های آبرسانی

7- استفاده در سد سازی:

     از جمله کاربرد ژئوسنتتیک ها در سدسازی:

7-1 جهت افزايش مقاومت خاك در برابر نيرو هاي ناشي از آب
7-2 به عنوان لايه فيلتر در بين مصالح با دانه بندي مختلف
7-3 براي زهكشي آبهاي سطحي جهت جلوگيري از ورود آب به داخل لايه هاي خاك
7-4 استفاده به عنوان پرده آب بند در زير سد هاي خاكي
7-5 افزايش شيب سدهاي خاكي جهت صرفه جويي در استفاده از منابع قرضه و خاكريزي
7-6 به عنوان زهكش دودكشي (‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌chimney) در سد خاكي
7-7 به عنوان دالان زهكشي در سدهاي خاكي
7-8 پوشش سدهاي خاكي و سنگي
7-9 كنترل نشست در بدنه سدهاي خاكي
7-10 به عنوان ابزاري در ساخت سدهاي موقتي
7-11 به عنوان محو كننده فشار آب منفذي در سدهاي خاكي
7-12 براي نگهداشتن خاك نرم در ساخت سد خاكي

8- سیستم های زهکشی :

8-1 راه آبهاي زير سطح زمين
8-2 زهكشي سطح (براي مثال در زمينهاي ورزشي )
8-3 زهكشي شيب ها
8-4 زهكشي سطحي شيرواني ها (بخصوص در مناطق داراي فضاي سبز جهت جلوگيري از نفوذ آب به لايه هاي زيرين )
8-5 زهكشي بام ها (در صورتي كه در بالاي ساختمانها فضاي سبز ايجاد گردد )
8-6 زهكشي كنار ديوارهاي مدفون ساختمان بخصوص در طبقات زيرزمين براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل ديوار
8-8 زهكشي سازه هاي زمين مسلح
8-9 زهكشي اطراف گابيون ها
8-10 برای هدایت آب جهت جلوگیری از آبشستگی و لغزش شیب ها

9- سایر کاربردها :

9-1 استفاده از ژئوتکستایل ها برای غلبه بر نیروی شناوری درلوله های انتقال گاز
9-2 عایق بندی و زهکشی لوله های مدفون
9-3 حفاظ در برابر برف
9-4 جلوگيري از بوي بد مكانهاي دفن زباله
9-5 كنترل نشست در برابر آب در كاربرد هاي مختلف
9-6 به عنوان حائل لجن
9-7 بازسازي معدن زيرزميني
9-8 در ساخت تونلها و ديگر سازه هاي زيرزميني
9-9 فيلتر در كاربرد هاي مختلف
9-10 حفاظ در برابر گل و لاي